تبخند
این صندل رسوایی، نطقیست ته کفشم!۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «لغت نامه ناصری» ثبت شده است

مقام نداره مسئول منم*

جمعه, ۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶ ق.ظ


مسئول:

گروهی «منکر» شوندگان، که صفت ایشان همواره «متاسف» است، و آنان را «مسئول» نام!
+ سومین تعریفی که فرهنگ لغت عمید از واژه «مسئول» ارائه می ده چنینه:

«3. آنکه مورد پرسش یا بازخواست قرار می گیرد»

یا مرحوم عمید لغت نامشو از رو دست اجنبیا کپی کرده، یا اون موقع واقعا اینطوری بوده و در گذر زمان ارتفاع عروج این جماعت به قدری حساس شده که با بازخواستن نقصان می پذیره یا من نمی تونم ملتفت شم!  الله اعلم.
* دیالوگ طلایی، بینظیر و ماندگار فیلم دوئل