تبخند
این صندل رسوایی، نطقیست ته کفشم!۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

حکمت های غمگین 5

پنجشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۲۹ ب.ظ

فرض کنید یک نفر میخواهد خودش را حلقآویز کند. او قبل از گذاشتن حلقه طناب به دور گردنش شیرهای گاز را میبندد. اطمینان از بسته بودن شیرهای گاز برای کسی که میخواهد خودش را خلاص کند منطقی نیست، اما ضروری چرا!؟ زندگی هم مثل مردن پر است از چیزهای اینجوری!... غیرمنطقی، اما ضروری...