تبخند
این صندل رسوایی، نطقیست ته کفشم!۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

یک عاشقانه خیلی خیلی آرام!

سه شنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱ ب.ظ


نه نه من عاشق نیستم

دارم تمارض می کنم!


دسته گرگ ها

شنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۶ ب.ظ


دو چیز توی این مملکت تمامی ندارد؛ «آقا زادگی» و «مادرقبحگی»...

نخیر آقا جان! همچه کلاهی که این قماش برایمان دوخته اند به سر من گشاد است...