تبخند
این صندل رسوایی، نطقیست ته کفشم!یک مشت دلار

سه شنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۸ ب.ظ


بخاطر یک مشت دلاربدون اسم! (کلینت ایستوود): وقتی یه مرد پولشو گذاشت تو جیبش طرفدار صلح می شه.
a fistful of dollars 1964/ Sergio Leone

  • ۹۵/۰۵/۰۵

a fistful of dollars 1964